Meet talented Prague designer Olga Afanassieva

Prague designer

I love dresses. If you have been following my blog for quite some time, you should know that I barely wear trousers. Even in winter, I prefer to put on a pair of tights and wear a dress or skirt with a warm coat. Finding a new Prague designer who has the ability how to create a beautiful feminine dress is always a pleasure. When I discovered Olga Afanassieva and her work, I knew I had to make a collaboration with her. Her aestetics fit my style and what is even better, Olga is a wonderful person that just spreads happiness. Just like her dresses.


Miluji šaty. Pokud sledujete můj blog již nějakou dobu, asi už víte, že nosím kalhoty tak jednou za rok. I v zimě si raději navleču punčocháče a k tomu si vezmu šaty nebo sukni s teplým kabátem. Najít nového návrháře, který umí vyrobit krásné ženské šaty, je vždy potěšením. Když jsem objevila Olgu Afanassieva a její práci, hned jsem věděla, že s ní musím spolupracovat. Její estetika přesně odpovídá mému stylu a co je nejlepší, Olga je úžasná osoba, která kolem sebe šíří radost. Stejně jako její šaty.

Czech fashion blogger in Prague

Introducing a new Prague designer

If you are a regular reader of this blog, you already discovered two other Czech designers that I wrote about. With my team consisting of Polina and Jana, we are constantly looking for designers and artists based in Prague. We have many more collaborations planned in the near future (another Prague designer is coming up) and today it will be all about Olga Afanassieva. Olga has been in love with fashion since she was a little girl and she was flipping through the Vogue magazine with her mom. However, the actual move towards fashion design happened not so long ago. Working in the field of Artificial Intelligence (which I found super interesting), Olga has to spend a lot of time presenting in front of other people and travelling. That requires outfits that are both representative and comfortable. Olga’s dresses tick both boxes and they can be easily worn during the whole day. Starting with the morning meeting at work, finishing in a restaurant with friends. I only wore those dresses for the shoot, but I can tell you I felt super comfortable in them.


Seznamte se s novou návrhářkou

Pokud jste pravidelným čtenářem tohoto blogu, už jste si asi přečetli dva články o českých návrhářích, které jsem tady představovala. S mým týmem, který tvoří Polina a Jana, neustále hledáme české návrháře a umělce. V blízké budoucnosti máme naplánovány další spolupráce a dnes vám povím něco o Olze Afanassieva. Olga se zamilovala do módy už v dětství, kdy s maminkou listovala časopisem Vogue. Ke skutečnému posunu směrem k módnímu designu však došlo teprve nedávno. Při práci v oblasti umělé inteligence (což mi přijde desně zajímavé) musí Olga trávit spoustu času vystupování na veřejnosti a cestováním. To vyžaduje oblečení, které je reprezentativní a pohodlné. Šaty od Olgy splňují obě podmínky a lze je snadno nosit po celý den. Počínaje ranní schůzků v práci, konče v restauraci s přáteli. Já jsem měla šaty na sobě jen na focení, ale můžu vám říct, že jsem se v nich cítila jako v bavlnce.

Prague designer

High quality materials

We are living in a world where almost everyone is in a hurry. Everything has to be done fast. Fast lifestyle, fast food, fast fashion. The quantity plays a bigger role than the quality and we are no longer surprised when our clothes doesn’t even last one season. If you really care about wearing a high quality materials, Olga is the right designer for you. Her dresses are made from natural silk and cotton and the precise execution ensures the pieces will last for ages. Olga also gets inspired by other people. One of her dresses (you can see me wearing it in the second photo) is called Marina after the performance artist Marina Abramovic who is a very strong and independent woman. Olga is also open to collaboration with other Prague designer, jewellery artist or stylist to create a complete look for her clients. This is one of the things I love about Olga. Almost everything around us is about competition. Everyone wants to be the best, everybody wants to achieve their dreams. However, a lot of us forget that we can achieve our goals way easier if we support one another. People are afraid that if they work in a group, someone may steal their ideas or become more popular. I am not saying it might not be a case, but I strongly believe that cooperating with other people is more beneficial than working alone. And Olga has a very similar approach which is wonderful.


Vysoce kvalitní materiály

Žijeme ve světě, ve kterém téměř každý někam spěchá. Všechno musí být provedeno rychle. Rychlý životní styl, rychlé občerstvení, rychlá móda. Množství hraje větší roli než kvalita a nás už skoro ani nepřekvapí, když naše oblečení nevydrží ani jednu sezónu. Pokud vám opravdu záleží na nošení vysoce kvalitních materiálů, Olga je pro vás tím pravým návrhářem. Její šaty jsou vyrobeny z přírodního hedvábí a bavlny a díky velmi preciznímu provedení s vámi šaty vydrží téměř všechno. Olga se také inspiruje ostatními lidmi. Jedny z jejích šatů (ty na druhé fotografii) se jmenují Marina po umělkyni Marině Abramovic, která je velmi silnou a samostatnou ženou. Olga je také otevřená spolupráci s dalšími designéry, šperkaři nebo stylisty, se kterými by mohla vytvořit kompletní vzhled pro své klientky. To je jedna z věcí, které se mi na Olze velmi líbí. Téměř všechno kolem nás je o konkurenci. Každý chce být nejlepší, každý chce dosáhnout svých snů. Mnoho z nás však zapomíná, že našich cílů můžeme dosáhnout mnohem snadněji, pokud se vzájemně podporujeme. Lidé se obávají, že pokud pracují ve skupině, může jim někdo ukrást nápady nebo se stát populárnější. Neříkám, že se to nemůže stát, ale pevně věřím, že spolupráce s ostatními lidmi je mnohem přínosnější, než když člověk pracuje samostatně. A Olga má velmi podobný přístup, což je skvělé.

česká módní blogerkaAuthenticity

If you love Olga’s dresses, you can check her website and pick up your favourite piece(s). Her work can be also seen in Shop Up Stories in Prague, shared retail space which tries to help independent brands to make their way and achieve their ambitions against all odds. If everything goes according to plan, Olga is also planning to open her own showroom next year. I wish her all the best and I cannot wait to see her new collections!


Autenticita

Pokud jste si stejně jako já zamilovali šaty od Olgy, podívejte se na její webové stránky a vyberte si svůj oblíbený kousek (nebo dva). Její práci také můžete obdivovat v Shop Up Stories v Praze, sdíleném prostoru, který se snaží pomáhat nezávislým značkám, aby se vydaly na svou vlastní cestu a dosáhly svých ambicí. Pokud vše půjde podle plánu, Olga příští rok také plánuje otevřít vlastní showroom. Přeji jí jen to nejlepší a nemůžu se dočkat, až uvidím její novou kolekci!

CREDIT

Photography: Polina Shubkina

Make- up and hair: Jana Zimandlová

Dresses: Olga Afanassieva (Prague designer)

Shoes: Deichmann

Location: Havlíčkovy sady

Follow:

1 Comment

  1. Sabína
    August 26, 2019 / 4:52 pm

    Tie modely sú úžasné! Presne vidím, v čom ťa dizajnérka tak oslovila. Inak musím povedať, že ti to na fotkách sekne ako nikdy predtým. 🙂

    Sabi z blogu Beautiful savage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *