Berlin travel guide

Guide to Berlin

Living not very far from Berlin, it is surprising that I only visited it twice (and the first time I only spent there one day). Nevertheless, I finally had a chance to properly explore the city and I created this Berlin travel guide for all of you who are thinking of going to Germany to enjoy this vibrant place.


Jelikož bydlím poměrně nedaleko od Berlína, je dost překvapující, že jsem ho navštívila jen dvakrát (a poprvé jsem tam strávila jen jeden den). Nakonec jsem ale měla možnost město dobře prozkoumat a vytvořila jsem pro všechny z vás, kteří přemýšlejí o cestě do Německa, tento průvodce, díky kterému si toto úžasné město vychutnáte naplno.

Monbijou hotel in Berlin

Where to stay in Berlin (Berlin travel guide, hotels)

Before you even get to Berlin, it is time to figure out where to stay there and how to get there. Since you are all from different countries and cities, I cannot give you an advice about the transportation. If you are travelling from Prague as I did, I would recommend to go by train. I usually prefer planes but if you calculate how long you have to be at the airport before the actual flight, you will find out that the train is almost quicker. I went with České dráhy and it was super comfortable (you have free wifi, charger and you can buy water and some refreshment). Just make sure you reserve your seat, it gets super busy. Once you find yourself in Berlin, you will have a plenty of choices for accommodation. I stayed in a wonderful boutique hotel in the center of Berlin. You can read about my experience in Monbijou Hotel Berlin here. I would recommend it for its amazing location (just 10 min from the train station or 30 min from the airport). If you are not into hotels, Airbnb in always a cheap option, as well as hostels. Berlin has also many unusual and quirky places, such as Hüttenpalast. The other great options are Circus Hotel, Generator Mitte and The Yard.


Kde se v Berlíně ubytovat

Než se dostanete do Berlína, je na čase přemýšlet nad tím, kde budete bydlet a jak se tam dostanete. Protože jste všichni z různých zemí a měst, nemohu vám poradit, jak se tam nejlépe dostat. Pokud cestujete z Prahy jako já, doporučila bych jet vlakem. Obvykle dávám přednost letadlům, ale pokud spočítáte, jak dlouho musíte být na letišti před samotným letem, zjistíte, že vlak je téměř rychlejší. Zvolila jsem České dráhy a bylo to pohodlné (máte zdarma wifi, nabíječku a můžete si koupit vodu a občerstvení). Jen se ujistěte, že si rezervujete své místo, bývá to dost plné. Jakmile se ocitnete v Berlíně, máte zde spoustu možností, kde se ubytovat. Já si Berlín užívala z nádherného butikového hotelu v centru Berlína. O mých zkušenostech z hotelu Monbijou Berlin si můžete přečíst tady. Určitě vám ho doporučuji a to hlavně pro jeho úžasnou lokaci (jen 10 minut od vlakového nádraží nebo 30 minut od letiště). Pokud nejste velký fanda hotelů, Airbnb je vždy levnou variantou, stejně jako hostely. Berlín se pyšní také velkým množstvím neobvyklých hotelů a ubytoven, jako například Hüttenpalast. Další skvělé možnosti jsou Circus Hotel, Generator Mitte a The Yard.

Food guide to Berlin

What to eat in Berlin (Berlin travel guide, food)

I am a huge foodie so when I do my research about the city, I always start with food. Berlin has so many fantastic restaurants and there are few you should definitely visit. I could eat brunch all day long so I automatically search for brunch places on every holiday. My ultimate spot was Commonground but unfortunatelly we didn’t manage to get a space there. Luckily another perfect place is just around the corner from there. Factory Girl Berlin has inside and outside seating and their food is incredible. I tried Eggs Benedict with Belini and I wasn’t disappointed. I usually try to avoid busy streets since I am not a huge fan of touristic places but I was surprised by Momotaro tavern which is located right at the Alexanderplatz. Their American burgers with Asian flavours are amazing. Staying with Asian cuisine, another fantastic place (mostly for dinner) is Eden Restaurant. Night life in Berlin is also definitely worth mentioning. From small bars to hipster clubs, Berlin has it all. You can also drink in the streets and smoke inside the bars which was quite a shock for me since the Czech Republic has banned those things.


Co jíst v Berlíně 

Jsem obrovský milovník jídla, takže když se připravuji na cestování, vždycky začínám výběrem restaurací. Berlín má tolik fantastických restaurací a tady je pár mých tipů. Mohla bych jíst brunch po celý den, takže automaticky na každé dovolené hledávám místa, kde si ho můžu vychutnat. Původně jsem chtěla navštívit Commonground, ale bohužel se nám tam nepodařilo udělat rezervaci. Naštěstí je hned za rohem další perfektní místo. Factory Girl Berlin má posezení vevnitř i venku a jejich jídlo je vynikající. Vyzkoušela jsem vejce Benedict a já nebyla jsem zklamaná. Obvykle se snažím vyhnout rušným ulicím, protože nejsem velkým fanouškem turistických míst, ale byla jsem překvapena restaurací Momotaro tavern, která se nachází přímo na náměstí Alexanderplatz. Jejich americké hamburgery s asijskými příchutěmi jsou úžasné. Asijskou kuchyni miluju, takže dalším fantastické místo (většinou na večeři), které vám doporučím, je restaurace Eden. Za zmínku stojí také noční život v Berlíně. Od malých barů po velké kluby, Berlín to má vše. Můžete také pít v ulicích a kouřit v barech, což byl pro mě docela šok, protože Česká republika tyto věci zakázala. 

Ultimate guide to Berlin

How to travel in Berlin

Exploring Berlin cannot be easier. The public transport is absolutely amazing (and I live in Prague so I have high expectations) and you will get everywhere by using U-Bahn, S-Bahn or tram. Not once I had to use a taxi which was super convinient. You can buy single tickets for public transport but if you are staying for more than one day, you should get the Berlin Welcome Card. Three day ticket costs 29 euros and with this ticket, you get plenty of discounts around the city. Restaurants, museums, bike tours and many more. I used my discount to do the most touristy thing ever, the bus tour. I chose the City Circle but you can basically go for any company (their prices are very similar and so are the routes). I usually try to go avoid places filled with tourists but the first day, I want to see the biggest landmarks. Those bus tours are best for it. They will take you to all the important places and it will save you a lot of time searching where to go and what public transport to take there.


Jak v Berlíně cestovat

Prohlídka Berlína nemůže být snazší. Veřejná doprava je zde naprosto úžasná (a to žiju v Praze, takže mám velká očekávání) a dostanete se všude pomocí U-Bahn, S-Bahn nebo tramvaje. Ani jednou jsem nemusela použít taxi, takže jsem ušetřila spoustu peněz. Můžete si zakoupit jednorázové jízdenky na veřejnou dopravu, ale pokud tu plánujete být déle než jeden den, měli byste si koupit berlínskou kartu Berlin Welcome Card. Třídenní jízdenka stojí 29 eur a s touto jízdenkou získáte i spoustu slev po celém městě. Restaurace, muzea, výlety na kole a mnoho dalších. Já jsem jako pravý turista použila slevu na autobusovou prohlídku tipu Hop on Hop off. Vybrala jsem si společnost City Circle, ale můžete v podstatě zvolit cokoli (jejich ceny i trasy jsou velmi podobné). Obvykle se snažím vyhnout místům plným turistů, ale první den chci vidět největší památky a takto jsem všechno zvládla poměrně rychle. Vezmou vás na všechna důležitá místa a ušetří vám spoustu času hledáním kam jít a jak se tam dostat. 

Průvodce Berlínem

What to visit in Berlin (Berlin travel guide)

Berlin is a huge city so if you want to properly explore it, you should stay here at least 3 days. As I already mentioned, the best way to see most of the biggest monuments and attractions, is to go on a bus tour. Our tour covered Postdamer Platz, Checkpoint Charlie, Fountain of Neptune, Museum Island, Berlin Central Station, Victory Column and many more. We only chose couple of places to discover properly, one of them being the Museum Island. It is located right next to the Berliner Dome and it consists of 5 museum, including Pergamon Museum, Old Museum and Old National Gallery. If you prefer to stay outdoors while discovering the city but you are not the biggest fan of walking, boat tours are just for you. There are plenty of options, I would recommend the City Centre Tour. The 1,5 hours tour will take you past the Television Tower, Reichstag Building and many more. If you are a student, bring your student card to get a discount. Berlin is a really big city, we only had a chance to see Mitte, Charlottenburg and Kreuzberg. So there is one thing for sure. You will never be bored in here. How did you like this Berlin travel guide?


Co v Berlíně navštívit

Berlín je obrovské město, takže pokud ho chcete pořádně prozkoumat, měli byste zde zůstat alespoň 3 dny. Jak jsem již zmínila, nejlepší způsob, jak vidět většinu z největších památek a zajímavostí, je vydat se na prohlídku autobusem. Náš autobus na zavezl na Postdamer Platz, Checkpoint Charlie, Neptunovu fontánu, Muzejní ostrov, berlínské hlavní nádraží, Vítězný sloup a mnoho dalších. Vybrali jsme jen pár míst, kde jsme strávili delší dobu a jedním z nich byl Muzejní ostrov. Nachází se hned vedle berlínského dómu a skládá se z 5 muzeí, včetně muzea Pergamon, starého muzea a staré národní galerie. Pokud dáváte přednost pobytu venku při objevování města, ale nejste velkým fanouškem chůze, výlety lodí jsou pro vás to pravé. Existuje spousta dopravních společností, já bych vám doporučila zkusit City Center Tour. Prohlídka, která trvá 1,5 hodiny, vás proveze kolem Televizní věže, budovy Reichstag a mnoha dalších. Pokud jste student, nezapomeňte doma studentskou kartu, získáte totiž slevu. Berlín je opravdu velké město, měli jsme šanci vidět jen Mitte, Charlottenburg a Kreuzberg. Takže jedna věc je jistá. Nikdy se tady nebudete nudit.

Co navštívit v Berlíně what places to visit in Berlin Berlin ultimate guide

Berlin travel guide

Follow:

2 Comments

  1. Fernando Luis Toncich
    June 9, 2019 / 3:39 pm

    Perfect! Beautiful photos! When you will comes to Argentina?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *