How to travel on budget

Travel on budget

I love travelling but sometimes it can get really expensive. It used to stop me from exploring the world but then I learnt how to travel on budget. I would love to stay in expensive resorts, travel first class, eat in fancy restaurants and shop in local designer shops, but since I am not super rich at the moment, I have to settle for cheaper options. Just be smart about your choices and you can enjoy a wonderful holiday that won’t ruin your budget.

Travel on budget with Skyscanner

Whenever I decide to visit a new country, I always do a proper research. First I start with transportation. If there is an option to go by train or bus (and it is cheaper than the plane), I tend to go with it. I am a huge fan of trains since they are way more comfortable than buses, I can work there and you have more space around you. Three weeks ago I went to Brno which is about 2,5 hours from Prague and I managed to finish so many things I have been working on. For some reason I am not that productive in a plane or in a bus (mostly because I have a motion sickness in the bus), so whenever I find a cheap train ticket, I go for this option. Having said that, I cannot travel more then 6 hours in the train (I am just too old for this), so if I travel to a country that is quite far away, I always go by plane. Low cost flights are usually pretty cheap and they serve its purpose. You can usually fit quite a lot of things in your hand luggage so there is no need of spending money on an extra suitcase. When I travel for more than a week, I always split an extra suitcase with my friend so we both have an extra space but at the same time, we save money. The best way to find the cheapest flights is to use Skyscanner. It will not only find the cheapest versions but also the fastest.


Miluju cestování, ale občas to může být pěkně drahý koníček. Dřív mě to bránilo v tom, abych objevovala svět, ale nedávno jsem se naučila, jak cestovat levně. Samozřejmě že bych strašně ráda bydlela v luxusních resortech, cestovala první třídou, jedla v nóbl restauracích a nakupovala v místních designových obchodech, ale jelikož nejsem zrovna bohatá, musím se spokojit s tím, na co mám. Důležité je, abyste byli chytří při výběru dovolené a v závěru si pak můžete užít dokonalý výlet, který vás nezruinuje. 

Cestujte chytře se Skyscanner

Kdykoli se rozhodnu navštívit novou zemi, pořádně si prostuduju všechny možnosti. Nejdříve začnu dopravou. Pokud je možné dostat se na místo autobusem nebo vlakem (a to je levnější než letadlo), většinou jdu do toho. Jsem obrovský fanoušek vlaků, protože jsou mnohem pohodlnější než autobusy, můžu tam pracovat a člověk má kolem sebe více místa. Před třemi týdny jsem jela do Brna, což je asi 2,5 hodiny z Prahy a podařilo se mi dokončit tolik věcí, na kterých jsem pracovala. Z nějakého důvodu nejsem tak produktivní v letadle nebo v autobuse (většinou proto, že je mi v autobusu špatně), takže kdykoliv najdu levnou jízdenku na vlak, koupím jí. Na druhou stranu nemůžu cestovat více než 6 hodin ve vlaku (jsem na to příliš stará), takže když cestuji do země, která je dost daleko, vždy tam letím. Nízkonákladové lety jsou zpravidla levné a splní svůj účel. Obvykle všechno nacpu do příručního zavazadla, takže nemusím utrácet peníze za extra kufr. Když cestuji na déle než týden, vždy si s kamarádkou dohromady zaplatíme za kufr navíc, takže obě máme více místa, ale zároveň šetříme. Nejlepší způsob, jak najít nejlevnější letenky, je použít službu Skyscanner. Nejenže najde nejlevnější verze, ale i ty nejrychlejší.

travel on budget with Czech blogger

The airport is a dangerous place. I don´t mean it in a sence that you should be worried about your safety, but that you should be scared about your wallet. Everything is super expensive in here so you should be smart about it. You cannot take water with you but I take an empty plastic bottle with me that I refill at the airport (most of them have little fountains and it is way better then paying 3 Euros for a small water). If I know I have a layover at the airport and I will most likely get hungry, I pack little snacks with me. There is no reason for spending huge amount of money on food that is not even that good.

Travel on budget with Airbnb

Once you know how to get there, you should think about where to stay. I mostly stay in hotels only during business or press trips. If I travel for fun, my number one choice is Airbnb. I used to be a huge fan of hostels since you meet amazing people from all over the world there. However, I prefer to have my privacy and I don’t like people disturbing me when I try to sleep so booking an apartment at Airbnb is the best option for me. You can choose really cheap ones and if you travel with more friends, you can save a lot of money. Just be sure to book everything on time, last minute purchases can be pretty expensive.


Letiště je nebezpečné místo. Nemyslím to ve smyslu, že byste se měli obávat o svou bezpečnost, ale měli byste se bát o svou peněženku. Všechno je tady super drahé, takže byste měli být chytří, abyste zbytečně nevyhazovali peníze. S bezpečnostních důvodů si nemůže vzít vlastní vodu, ale já si sebou beru prázdnou plastovou láhev, kterou naplním na letišti (většina z nich má malé fontány a je to lepší způsob, než zaplatit 3 euro za malou vodu). Pokud vím, že budu na letišti trávit delší dobu a s největší pravděpodobností dostanu hlad, přibalím si sebou malé občerstvení. Nevidím žádný důvod, proč utrácet obrovské množství peněz za jídlo, které není ani tak dobré.

Buďte chytří s Airbnb

Jakmile víte, jak se na místo dostanete, měli byste přemýšlet o tom, kde se ubytovat. Většinou zůstávám v hotelech pouze na služební cestě. Pokud cestuji pro zábavu, moje volba číslo jedna je Airbnb. Bývala jsem velkým fanouškem hostelů, protože tam potkáte úžasné lidi z celého světa. Nicméně poslední dobou mám ráda soukromí a nemám ráda lidi, kteří mě ruší, když se snažím spát, takže rezervace apartmánu přes Airbnb je pro mě tou nejlepší volbou. Můžete si vybrat opravdu levné ubytování a pokud cestujete s více přáteli, můžete ušetřit spoustu peněz. Jen si nezapomeňte pokoj zarezervovat včas, rezervace na poslední chvíli mohou být docela drahé.

Česká travel blogerka Lucka

You might be wondering why I chose those photos for this article. It is simple, I visited this luxury hotel in Kos last year and I paid only a half price for it. How? Proper research and waiting for the price to drop. This one might be a bit tricky if you have a specific place in mind and if you only have a vacation during specific days. If you are lucky enough and you can leave whenever you want to, I recommend checking your favourite resorts and waiting for the cheapest prices. It also helps if you travel in a low season. We usually go for our summer vacation at the end of June and it is way cheaper than in July and you are also not surrounded by million people.

Other tips to travel on budget

It is way easier and more convenient to use taxis or Uber while travelling to a different country but it is also usually more expensive. If you can, try to use the public transport. Most cities in Europe have a wonderful transport structure and if you get a daily ticket, you can save a lot of money. Other thing that helped me in the past was buying tickets to tourist attractions in advance. Not only it will secure your spot, but you can also get some great deals. I also use discount portals (if you are visiting Czech Republic, try Slevomat) – I got museum tickets with 30% discount which is great. What are your tips when you try to travel on budget?


Možná se divíte, proč jsem si vybrala tyto fotky pro tenhle článek. Je to jednoduché, minulý rok jsem tento luxusní hotel na Kosu navštívila a zaplatil jsem za to jen poloviční cenu. Jak to? Nekoupila jsem to hned, ale počkala jsem si na tu správnou cenu. Tenhle proces může být trochu složitější, pokud máte na mysli konkrétní místo a pokud máte jen dovolenou v určitých dnech. Pokud máte ale to štěstí a můžete odjet, kdykoli chcete, doporučuji pravidelně kontrolovat oblíbené rezorty a počkat si na nejlevnější cenu. Doporučuji i jezdit mimo sezónu. Obvykle jezdím na letní prázdniny na konci června a je to levnější než v červenci a nemáte kolem sebe milion lidí.

Další tipy na levné cestování

Využívat služeb taxíků nebo Uberu je při cestování do jiné země jednodušší a pohodlnější, ale také obvykle dražší. Pokud můžete, zkuste použít veřejnou dopravu. Většina měst v Evropě má skvělou dopravní strukturu a pokud si pořídíte denní jízdenku, můžete ušetřit spoustu peněz. Další věc, která mi v minulosti pomohla, bylo kupovat vstupenky na turistické atrakce předem. Nejen, že si zajistíte vstup, ale občas na vás čekají skvělé nabídky. Používám také slevové portály (v Čechách hlavně Slevomat) – a takto se mi podařilo získat vstupenky do muzeí s 30% slevou, což je skvělé. Jaké jsou vaše tipy, když se pokoušíte cestovat levně?

Česká travel blogerka

Follow:

1 Comment

  1. Sabína
    April 21, 2019 / 11:05 am

    Úplne skvelý článok, ktorý sa pred letnou sezónou dovoleniek veľmi hodí. 😉 Slevomat niekedy musím skúsiť, lebo služby takýchto stránok zatiaľ veľmi nevyužívam. Inak ale tiež rada cestujem vlakom a na výlety bookujem jedine Airbnb. 🙂

    Sabi z blogu Beautiful savage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *